Rezerwat pokazowy żubrów

r1Rezerwat Pokazowy Żubrów powstał w 1937 roku i zajmuje powierzchnię 29,7 ha. Wbrew nazwie w rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, zobaczyć można, poza niekwestionowanym królem puszczy – żubrem, także innych jej mieszkańców takich jak: łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie, koniki polskie (tarpany) oraz krzyżówkę żubra z bydłem domowym czyli żubronia.
W rezerwacie zwierzęta zamieszkują duże zagrody pokryte naturalną roślinnością,

r3

między którymi wyznaczone są ścieżki dla zwiedzających.

 

 Do rezerwatu warto wybrać się rano, kiedy zwierzęta nie chowają się jeszcze przed piekącym słońcem.

 

 

 

 

WSTECZ